ISO 45001

ISO 45001 is sinds 1 maart 2018 de vervanger van de OHSAS 18001. De ISO 45001 is een internationale norm voor het G&VW managementsysteem van een organisatie. Dit systeem richt zich op de verbetering van de gezondheid, veiligheid en welzijn van personen, zoals medewerkers en externe bezoekers van een organisatie. De norm wordt zowel intern als extern gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de regelgeving en de bedrijfseigen eisen.

De eisen van de norm richten zich onder andere op:

  • Het opstellen van structurele plannen en het beschrijven en beheersen van de processen en activiteiten op het gebied van G&VW management
  • Het bepalen van de G&VW risico’s met hun effect op personen, het vaststellen van de prioriteit van deze risico’s en daarbij komende beheersmaatregelen
  • Het bepalen en verzorgen van de juiste en geschikte middelen, zoals machines, materialen, personen en ruimtes, om te voldoen aan de G&VW eisen
  • Het continu en structureel beoordelen van de G&VW prestaties
  • Het indien nodig bijstellen en doorvoeren van de plannen, processen en activiteiten t.b.v. verbetering van de prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn van personen.

ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) is geschikt voor zowel grote als kleine bedrijven, ongeacht de branche, omvang en aard van de diensten. Met de norm verhoogt u de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, zoals werkomgeving en aanwezig materiaal, en stimuleert en motiveert u uw medewerkers. Daarmee vermindert of elimineert u de risico’s voor medewerkers en bezoekers. Dit zorgt op haar beurt voor minder ziekteverzuim, minder ongevallen, minder verloop en meer productie. Dat bespaart u geld en het bevordert uw imago. Met een certificaat maakt u een kwalitatief G&VW managementsysteem binnen uw organisatie aantoonbaar.