Bouw

Bouwen aan de toekomst ?

  • Na een periode van economische crisis en herstel binnen de bouwsector, staat deze sector wederom voor een moeilijke uitdaging. De voorliggende periodes hebben gezorgd voor veranderingen. De markt biedt maar weinig ruimte en het aanbod is groot. Dat vergt om beleid waarmee op verantwoorde wijze een kwalitatief eindresultaat is gewaarborgd. Het is niet eenvoudig in deze branche om dat te bewerkstelligen en wijzigingen door te voeren. Wat verandert er en hoe speelt u daarop in? Waar zit het evenwicht, niet alleen organisatorisch maar ook budgettair? Wat betekent compliance verplichting voor u en uw organisatie? Is duidelijk wat we moeten ondernemen op de risico’s en kansen die op ons afkomen?

Wat kunnen wij u bieden?

  • Met experts die ervaring hebben in de bouw kunnen wij er voor zorgen dat werkprocessen beter aansluiten op de vraag en een kwalitatief en betrouwbaar resultaat leveren.
  • Door aan de slag te gaan met LEAN kunnen grote stappen worden gezet om het beoogde resultaat voor alle partijen te bereiken. Lean is een filosofie en methodiek om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen.
  • Wij kunnen voor u een strategische beleidsvisie op het gebied van bouw activiteiten ontwikkelen.
  • Wij begrijpen dat kleinere organisaties geen expert in dienst kunnen nemen. Iemand die adviseert ten aanzien van veranderingen en coacht om deze veranderingen door te voeren binnen de organisatie. Dat kan al gerealiseerd worden met een dag in de maand, waarbij we u en uw organisatie helpen om de juiste stappen te zetten.

Wie komt u helpen?

  • Wij beschikken over een netwerk van ervaren adviseurs in de bouwsector. Adviseurs die de praktijk kennen en weten hoe dat gekoppeld kan worden aan de verantwoordelijkheden. Die niet alleen beschikken over bouwkundige kennis en ervaring, maar ook over managementsystemen en certificeringen.