Implementatie & Onderhoud

Implementatie:
Onze werkwijze bij het opzetten en implementeren van een ISO-managementsysteem is het volgen van de Plan, Do, Check, Act cyclus. Eerst onderzoeken en bepalen we het kader, de benodigde structuur, werkwijzen, middelen en maatregelen om deze vervolgens ten uitvoer te brengen, te controleren en aan te passen waar nodig. De nieuwe eenduidige indeling (HLS structuur) van ISO-normen, is gebaseerd op deze cyclus. De resultaten van de nulmeting zijn hierbij een goede leidraad.

Vervolgens zal op een bij de organisatie passend tempo de normvereisten in kaart worden gebracht en getoetst. Onderdeel van de implementatie kan een serie korte trainingen zijn, die u en uw medewerkers meer bewust maken van hun rol en bijdrage om de (kwaliteits-doelstellingen van uw organisatie te realiseren.

Onderhoud:
Ieder systeem vergt onderhoud, zo ook een ISO-managementsysteem. Dat heeft alleen al te maken met de hoeveelheid veranderingen die dagelijks op ons afkomen en invloed hebben op ons systeem. Vaak wijzigen er ongemerkt werkwijzen, zonder dat wordt gecontroleerd of dat wenselijk is en of het nodig is om die wijziging vast te leggen. Voldoet de huidige beschrijving nog wel, als er bijvoorbeeld een nieuwe medewerker komt? Het is van groot belang om dan een actuele beschrijving te kunnen geven hoe diegene aan het werk moet en waarmee. Frequent onderhoud, voorkomt misverstanden en houdt uw documentatie actueel. Door regelmatig onderhoud te laten uitvoeren heeft u de volgende voordelen:

  • U heeft meer tijd voor de primaire activiteiten in uw organisatie.
  • De consultant is onafhankelijk en objectief en kan u van gedegen advies voorzien.
  • Goed onderhoud zorgt ervoor dat u voldoet aan de gestelde normeisen.