Directiebeoordeling

Directiebeoordeling:
Wat wordt er nu precies verwacht van een directiebeoordeling? ISO heeft hiervoor in haar normen enkele vereisten vastgesteld. Het belangrijkste is dat de directie de werking en doeltreffendheid van haar kwaliteitsmanagementsysteem beoordeelt en vaststelt. Op basis van aangereikte en verzamelde informatie/gegevens stelt zij de werking vast. Aan de hand hiervan stelt zij besluiten vast en neemt zij maatregelen ter verbetering. Daarnaast verbindt de directie een conclusie aan het resultaat en de doeltreffendheid van het systeem. Naast tevredenheid stelt zij in negen van de tien gevallen maatregelen vast die moeten leiden tot verbetering. Van de directiebeoordeling worden notulen opgesteld. Door de directiebeoordeling samen met onze consultant uit te voeren heeft u de volgende voordelen:

  • U houdt meer tijd over voor uw eigen taken en activiteiten.
  • De resultaten/verbeterpunten worden concreet opgesteld in een verslag volgens een vast format.
  • De directiebeoordeling voldoet aan de gestelde normeisen.