Zorg en Welzijn

Specifiek voor de Zorg- en Welzijnssector is een norm opgesteld met betrekking tot kwaliteit. Deze Europese norm (EN 15524) voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een zorgorganisatie is breed toepasbaar binnen diverse disciplines van de gezondheidszorg. De norm is gericht op de algemene principes van kwaliteitszorg. De basis wordt gevormd door de ISO 9001, waarbij de EN 15224 generieke richtlijnen vertaalt naar specifieke situaties binnen zorginstellingen. Zo richt de norm zich onder andere op:

 • geschikte, correcte zorg
 • beschikbaarheid
 • continuïteit van zorg
 • doeltreffendheid
 • doelmatigheid
 • gelijkwaardigheid
 • zorg gebaseerd op bewijs en kennis
 • op de zorgontvanger gerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit)
 • betrokkenheid van zorgontvanger
 • cliënt/patiëntveiligheid
 • tijdigheid/toegankelijkheid

EN 15224 is geschikt voor zowel grote als kleine zorgorganisaties en -instellingen, ongeacht omvang en aard van de diensten. Met de norm maakt een zorginstelling haar speerpunten operationeel, waarbij het belangrijk is om stil te staan bij de bovenstaande punten. Daarmee is de organisatie in staat om toe te werken naar structurele beheersing en verbetering van haar kwaliteitsmanagementsysteem voor zorg en welzijn.