ARBO/VCA

Arbo/VCA
Arbo is een afkorting die vaak wordt gebruikt als men refereert naar de arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. De arbeidsomstandigheden binnen een organisatie zijn gebaseerd op de Arbowet waar iedere organisatie zich aan moet houden. Dit geldt niet alleen voor de werkgever maar ook voor de werknemer.

Om hier een praktische invulling aan te geven is de OHSAS 18001:2007 norm ontwikkelt door de NEN waarin het voldoen aan de wet verweven zit in de norm. Door deze norm te implementeren krijgt ook uw organisatie inzicht in de wetgeving waaraan zij dient te voldoen. Daarnaast kunt u door middel van het OHSAS 18001:2007 Arbomanagementsysteem risico’s binnen uw organisatie in kaart brengen en maatregelen treffen om deze te verminderen of weg te nemen.

OHSAS 18001:2007 is een internationaal geaccepteerde norm voor een Arbomanagementsysteem.

De OHSAS 18001:2007 norm wordt veranderd en omgezet naar ISO 45001. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden, waarbij de ISO 45001 tevens gebaseerd op de ‘High Level Structure’. Dit is dezelfde structuur waar ook de ISO 9001:2015 en de ISO 14001:2015 normen op gebaseerd zijn.

VCA
Mocht ISO 18001:2007 niet geheel passen bij uw organisatie, dan is er de mogelijkheid om te kiezen voor een VGM Checklist Aannemers systeem (VCA). Dit systeem is bedoelt om iedereen binnen uw organisatie veilig te laten werken en incidenten/ongevallen te voorkomen. VCA is dus meer dan alleen een checklist. Het is een systeem waarmee u een praktische invulling kunt geven aan het borgen van veilig werken! VCA is een eis binnen de bouwsector en veel gevraagd bij bouw gerelateerde organisaties.