ARBO

Arbo
Arbo is een afkorting die vaak wordt gebruikt als men refereert naar de arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. De arbeidsomstandigheden binnen een organisatie zijn gebaseerd op de Arbowet waar iedere organisatie zich aan moet houden. Dit geldt niet alleen voor de werkgever maar ook voor de werknemer.

Om hier een praktische invulling aan te geven is de NEN-ISO 45001:2018 norm ontwikkelt door NEN waarin het voldoen aan de wet verweven zit in de norm. Door deze norm te implementeren krijgt ook uw organisatie inzicht in de wetgeving waaraan zij dient te voldoen. Daarnaast kunt u door middel van het G&VW managementsysteem risico’s binnen uw organisatie in kaart brengen en maatregelen treffen om deze te verminderen of weg te nemen.

NEN-ISO 45001:2018 is een internationaal vastgestelde norm voor een G&VW managementsysteem.

De NEN-ISO 45001:2018 norm is tevens gebaseerd op de ‘High Level Structure’. Dit is dezelfde structuur waar ook de ISO 9001:2015 en de ISO 14001:2015 normen op gebaseerd zijn.