Milieu/Duurzaamheid

Milieu/duurzaamheid
Duurzaam ondernemen en hoe organisaties omgaan met het milieu zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden. De wet- en regelgeving omtrent het milieu wordt in toenemende mate strenger en lastiger voor een organisatie om dit te verwerken in haar processen.

De ISO 14001:2015 is een internationaal geaccepteerde norm voor een milieumanagementsysteem. Deze norm geeft uw organisatie de mogelijkheid om een praktische invulling te geven aan de milieuwet- en regelgeving, als dat voor uw organisatie van toepassing is. De norm heeft als doel om de milieuaspecten in kaart te brengen, gegevens daarvan te verzamelen en te analyseren. Op basis van de aspecten en analyse dient u een milieubeleid op te stellen en erop toe te zien dat dit beleid wordt nageleefd.

Duurzaamheid
De term duurzaamheid; “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”, wordt vaak gekoppeld aan milieu. De meeste maatregelen om te verduurzamen hebben namelijk betrekking op het milieu. Naast dat verduurzamen een positievere invloed heeft op het milieu is het ook beter voor de portemonnee van uw organisatie. Daarnaast is het duurzaam handelen/ondernemen van groot belang voor de generaties na ons. Zo vormen milieu, winst en mens als kernwaarden in uw organisatie, ook wel bekend als People, Planet, Profit, onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

QualityMasters heeft een duurzaamheidscheck ontwikkelt waarmee u de stand van zaken m.b.t. duurzaamheid binnen uw organisatie kunt vaststellen.