Kwaliteit

Kwaliteit
Kwaliteit gaat over het product en/of de dienst die u levert aan uw klant. De zorg voor kwaliteit vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en diensten vrijwel altijd het gevolg is van zorgvuldige en nauwkeurige analyse en vervolgens daarop gebaseerde planning. De beheersing van kwaliteit van een product of dienst is een logisch gevolg is van een goed doordacht en ingevoerd proces.

De klant staat centraal bij uw organisatie. U levert een product of dienst, maar de levertijd is overschreden, dan kan het product top zijn, maar levert toch een klacht op omdat het product of dienst te laat is geleverd. Dat dwingt de organisatie om na te gaan wat daarvan de oorzaak is om maatregelen te treffen, die voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Door vervolgens te controleren of dat effect heeft en mogelijk nog tijdig bij te stellen wordt de ‘verbetercirkel’ ofwel de ‘Deming circle’ gehanteerd.

Dit is zomaar een voorbeeld uit de dagelijks praktijk van veel bedrijven. De verbetercirkel wordt vaker dan men zich bewust is toegepast en levert in vrijwel alle gevallen goed resultaat op. Niet alleen aan de financiële zijde maar ook de procesmatige zijde. Het zal duidelijk zijn dat het zinvol is om niet alleen naar het product/dienst maar ook naar de randzaken te kijken. Bijvoorbeeld de controle, logistiek en levering om de kwaliteit van het totale proces zo hoog mogelijk te houden.

Daarmee kunnen we vaststellen dat elk bedrijf iedere dag bezig is met kwaliteit. Tenslotte is er alles aan gelegen om een tevreden klant te krijgen en te behouden. Een tevreden klant zal sneller geneigd zijn om opnieuw een product of dienst af te nemen. Daarnaast vormt een tevreden klant ook kans voor een en zal ook eerder referentie vormen voor potentiële klanten.

Het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO-norm toepassen, geeft u de volgende voordelen:

  • U haalt kennis in huis op het gebied van de specifieke norm.
  • De resultaten/ verbeterpunten worden concreet opgesteld in een rapport.
  • De consultant kan u op goede wijze adviseren over de mogelijk te ondernemen stappen.