Voedselveiligheid

Specifiek voor voedselveiligheid is een norm opgesteld die organisaties helpt bij het veilig bereiden, be- en verwerken en verhandelen van eten en drinken. Deze norm is breed toepasbaar en gericht op de algemene principes van voedselveiligheid en kwaliteit. De basis is gevormd door de richtlijnen van H.A.C.C.P. en ISO 9001, waarbij ISO 22000 de richtlijnen vertaalt naar situaties binnen de betreffende organisaties.

Zo richt de norm zich onder andere op de algemene onderwerpen, zoals:

 • context
 • leiderschap
 • planning
 • ondersteuning
 • uitvoering
 • evaluatie
 • verbetering

Daarnaast op specifiekere onderwerpen zoals:

 • basisvoorwaarden
 • naspeurbaarheid
 • gevarenanalyse
 • validatie en verificatie
 • meting en monitoring
 • Rrcall acties
 • beheersing van het systeem

ISO 22000 is geschikt voor zowel grote als kleine organisaties, ongeacht omvang en aard van de diensten. Met de norm maakt een organisatie haar speerpunten operationeel, waarbij het belangrijk is om stil te staan bij de bovenstaande punten. Daarmee is de organisatie in staat om toe te werken naar structurele beheersing en verbetering van haar kwaliteitsmanagementsysteem voor voedselveiligheid.