Implementatie & Onderhoud

Opzet:
Onze werkwijze bij het opzetten van een ISO-managementsysteem is het volgen van de Plan, Do, Check, Act cyclus. Eerst onderzoeken en bepalen we het kader, de benodigde structuur, werkwijzen, middelen en maatregelen om deze vervolgens ten uitvoer te brengen, te controleren en aan te passen waar nodig. De nieuwe eenduidige indeling (HLS structuur) van ISO-normen, is gebaseerd op deze cyclus. De resultaten van de nulmeting zijn hierbij een goede leidraad.

Nulmeting:
Het doel van een nulmeting is om te zien waar de organisatie staat met betrekking tot de eisen van een norm. De nulmeting geeft u inzicht op zaken die al aanwezig zijn en waar er zaken nog ontbreken of verbetert kunnen worden. Op basis daarvan kunnen noodzakelijke acties bepaald en een concreet plan opgesteld worden. Door de nulmeting te laten uitvoeren heeft u de volgende voordelen:

 • U haalt kennis in huis op het gebied van de specifieke norm.
 • De resultaten/verbeterpunten worden concreet opgesteld in een rapport.
 • De consultant kan u op goede wijze adviseren over de mogelijk te ondernemen stappen.

Interne audit:
De interne audit maakt standaard deel uit van de normeisen. De processen worden tijdens de interne audit getoetst en dient de organisatie op basis van de resultaten maatregelen te nemen. Vooraf zal in overleg, volgens de normeisen, een planning worden gemaakt voor de te beoordelen processen. Na de interne audit zal de consultant de waarnemingen bespreken en van zijn bevindingen en conclusie een rapport opstellen.

Door de interne audit te laten uitvoeren heeft u de volgende voordelen:

 • U haalt actuele kennis en ruime ervaring in huis.
 • De interne audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke en objectieve consultant.
 • U heeft meer tijd voor de primaire activiteiten in uw organisatie.
 • De resultaten en verbeterpunten worden concreet opgesteld in een rapport.
 • De interne audit voldoet aan de gestelde normeisen.

Evaluatie:
“Weet wat je meet en meet wat je weet”.

Een vast onderdeel van de ISO-norm is de evaluatie, waarbij de door de norm- en bedrijfsspecifieke gegevens worden verzameld voor analyse. Onze consultants voeren de analyses zo praktisch mogelijk uit met de focus op uw organisatie. De analyse levert resultaten op om uiteindelijk uw einddoel te bereiken. Deze resultaten worden ingebracht tijdens de directiebeoordeling (management review). Door de evaluatie uit te laten voeren heeft u de volgende voordelen:

 • De informatie en gegevens worden door een onafhankelijk consultant beoordeeld.
 • De resultaten worden in helder bewoordingen gerapporteerd.
 • Naast de resultaten wordt, waar relevant, advies gegeven ter verbetering.
 • De evaluatie voldoet aan de gestelde normeisen.