KAM/SHEQ/VGM

KAM/ SHEQ/ VGM
Elk van bovenstaande systemen bestaat uit een bundeling van normen. Zo is KAM gebaseerd op kwaliteit, Arbo en Milieu (resp. 9001, 14001 en 18001). SHEQ is gebaseerd op Safety, Health, Environment and Quality (resp. VCA, 18001, 14001 en 9001). VGM is gebaseerd op Veiligheid, gezondheid en Milieu (resp. VCA, Arbo en Milieu). Deze ‘systemen’ hebben een grote overlap en zijn, afhankelijk van de organisatie en haar activiteiten, toe te passen.

Kwaliteit gaat over het product en/ of de dienst die u levert aan uw klant. De zorg voor kwaliteit vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en diensten vrijwel altijd het gevolg is van zorgvuldige en nauwkeurige analyse en vervolgens daarop gebaseerde planning. De beheersing van kwaliteit van een product of dienst is een logisch gevolg is van een goed doordacht en ingevoerd proces.

Milieu geeft uw organisatie de mogelijkheid om een praktische invulling te geven aan de milieuwet- en regelgeving, als dat voor uw organisatie van toepassing is. De norm heeft als doel om de milieuaspecten in kaart te brengen, gegevens daarvan te verzamelen en te analyseren. Op basis van de aspecten en analyse dient u een milieubeleid op te stellen en erop toe te zien dat dit beleid wordt nageleefd.

Arbeidsomstandigheden binnen een organisatie zijn gebaseerd op de Arbowet waar iedere organisatie zich aan moet houden. Dit geldt niet alleen voor de werkgever maar ook voor de werknemer. Om hier een praktische invulling aan te geven is de OHSAS 18001:2007 norm ontwikkelt door de NEN waarin het voldoen aan de wet verweven zit in de norm. Door deze norm te implementeren krijgt ook uw organisatie inzicht in de wetgeving waaraan zij dient te voldoen.

Veiligheidschecklist Aannemers (VCA) is bedoelt om iedereen binnen uw organisatie veilig te laten werken en incidenten/ongevallen te voorkomen. VCA is dus meer dan alleen een checklist. Het is een systeem waarmee u een praktische invulling kunt geven aan het borgen van veilig werken! VCA is een eis binnen de bouwsector en veel gevraagd bij bouw gerelateerde organisaties.

Voor ieder systeem kunnen wij u consultants bieden die u helpen om aan de verschillende vereisten te voldoen. Het inzetten van een consultant op een KAM-, SHEQ- of VGM systeem, biedt u de volgende voordelen:

  • u haalt actuele kennis en ruime ervaring in huis
  • de consultant is onafhankelijk en objectief
  • u heeft meer tijd voor de primaire activiteiten in uw organisatie
  • de resultaten/ verbeterpunten worden concreet opgesteld in een rapport
  • de organisatie voldoet aan de gestelde normeisen