Florimark

Florimark is een kwaliteitsmanagementsysteem voor de bloemen-, planten- en sierplantensector. Deze norm wordt meestal toegepast in combinatie met de norm ISO 9001 (kwaliteit). Florimark wordt zowel toegepast door telers als door handelaren. Om de traceerbaarheid van het product te waarborgen biedt Florimark u een structuur om dit binnen uw organisatie op te zetten. Toepassingsgebieden zijn:

 • eisen aan telers,
 • ingangscontrole,
 • opslag en koeling,
 • vrijgave en transport,
 • milieuaspecten,
 • afvalverwerking.

Het opzetten van een Florimark systeem is voor uw organisatie de moeite waard en biedt u bijzonder veel voordelen. Registratie geeft u niet alleen inzicht, maar ook grip op uw bedrijfsprocessen. De voordelen van Florimark zijn:

 • voldoen aan de markteisen m.b.t. traceerbaarheid, kwaliteitszorg en ketenkwaliteit,
 • inspelen op verscherpte eisen van Retail organisaties en detaillisten,
 • aanscherpen bedrijfsprocessen levert bedrijfsmatige en financiële voordelen op,
 • verbetering managementniveau.

De nieuwe 9001 norm is gebaseerd op de ‘High Level Structure’. Dit is dezelfde structuur waar ook andere normen op gebaseerd zijn. Dit heeft invloed op Florimark en de wijze waarop u naar uw organisatie kijkt en vooral welke markt, kansen en risico’s daarmee verbonden zijn. Moet u uw systeem nog omzetten of aanpassen naar de nieuwe structuur? Het inzetten van onze consultant biedt u de volgende voordelen:

 • de consultant kent uw branche, heeft ruime kennis over en ervaring met de specifieke normen,
 • de consultant kan u op goede wijze adviseren over de mogelijk te ondernemen stappen,
 • de resultaten/ verbeterpunten worden concreet opgesteld in een rapport,
 • u heeft meer tijd voor de primaire activiteiten in uw organisatie,
 • uw systeem voldoet aan de gestelde normeisen.