Veranderingen

Normen veranderen, deze veranderingen brengen in de regel verbeteringen voor organisaties als het gaat om de toepassing ervan. Zo is in 2015 de nieuwe norm voor kwaliteitsmanagementsystemen verschenen. Een ‘oude’ norm in een nieuw jasje met een nieuwe opzet en toepassing. Beter aansluitend op het hedendaags bedrijfsvoeren. Dat maakt het voor ondernemers een stuk eenvoudiger om de kwaliteitsgedachte van ISO 9001 te omarmen en binnen hun organisatie toe te gaan passen. De nieuwe normenreeks is gebaseerd op de High Level Structure (HLS). Dit zorgt ervoor dat normen in combinatie (bijvoorbeeld ISO 9001 kwaliteit en ISO 14001 milieu) op elkaar aansluiten. De indeling van de normen is vrijwel gelijk. Ondanks deze ‘vereenvoudiging’ blijft een veel gestelde vraag; ‘hoe pak ik dat aan?’. Daar kunnen we u bij helpen en maken we gebruik van handige tools die op een praktische en doeltreffende manier invulling aan geven. Wij helpen organisaties op een praktische wijze die past bij de cultuur van de organisatie. We maken daarbij uiteraard gebruik van onze ervaring/ kennis….. en waar we zelf geen antwoord op hebben, zoeken we op. Wilt u op de hoogte blijven van veranderingen?, dan kunt het beste de website van de NEN raadplegen. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de NEN, daarmee wordt u op de hoogte gehouden over actuele zaken.