Nulmeting

Nulmeting:
Het doel van een nulmeting is om te zien waar de organisatie staat met betrekking tot de eisen van een norm. De nulmeting geeft u inzicht op zaken die al aanwezig zijn en waar er zaken nog ontbreken of verbetert kunnen worden. Op basis daarvan kunnen noodzakelijke acties bepaald en een concreet plan opgesteld worden. Door de nulmeting te laten uitvoeren heeft u de volgende voordelen:

  • U haalt kennis in huis op het gebied van de specifieke norm.
  • De resultaten/ verbeterpunten worden concreet opgesteld in een rapport.
  • De consultant kan u op goede wijze adviseren over de mogelijk te ondernemen stappen.